สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีเปิดโครงการบริการวิชาการหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวจีนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่

10-พฤศจิกายน-2564
uniserv cmu

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวจีนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์