สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสภายในและบริเวณหอพักนักศึกษา

10-พฤศจิกายน-2564
uniserv cmu

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 งานอาคารสถานที่ สำนักบริการวิชาการ ร่วมด้วยช่วยกันระดมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสภายในและบริเวณหอพักนักศึกษาเพื่อความปลอดภัยของผู้มาติดต่อและนักศึกษาที่เข้าพัก