สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 54 ปีการศึกษา 2565

30-พฤศจิกายน-2564
uniserv cmu

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 54 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ