สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2564

30-พฤศจิกายน-2564
uniserv cmu

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาสำนักบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ภาณุพันธ์ ประภาติกุล นางอรกานต์ ไชยยา ดร.กฤษฎ์ กาญจนะกิตติ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่