สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมและเยี่ยมสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำหรับการจัดสอบท้องถิ่น พ.ศ.2564

3-ธันวาคม-2564
uniserv cmu

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำหรับการจัดสอบท้องถิ่น พ.ศ.2564 ซึ่ง สำนักฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบสนามภาคเหนือ โดยมี อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นำชม และได้ร่วมประชุมหารือการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักบริการวิชาการกับศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง