สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การเสวนาวิชาการ ทิศทางการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศ (ESS) กับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือ

5-มกราคม-2565
uniserv cmu

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดการเสวนาวิชาการ “ทิศทางการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศ (ESS) กับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือ” เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันระหว่าง สทอภ. และเครือข่ายวิชาการ ในการขับเคลื่อน National Roadmap การวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศ (Earth Space System Frontier Research; ESS) อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างมูลค่างานวิชาการสู่กลไกทางธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Startup) ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมีคุณตติยะ ชื่นตระกูล ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย ผู้แทนศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 7 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเสวนาฯ ณ ห้องอินทนิล สำนักงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Cr. เครือข่ายPRCMU