สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

Robinhood ฟู้ดเดลิเวอรี่ไทย เพื่อคนเชียงใหม่

13-มกราคม-2565
uniserv cmu

บริษัท โรบินฮูด ได้จัดอบรมคนขับโรบินฮู้ด “Robinhood ฟู้ดเดลิเวอรี่ไทย เพื่อคนเชียงใหม่” ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิลอาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็นรอบเช้า-บ่าย เพื่อกระจายความแออัดของผู้มาเข้าอบรม

สำนักบริการวิชาการ ได้วางมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยการจัดพยาบาลให้คำแนะนำ ผู้เข้าอบรมทุกคนให้ตรวจ ATK ก่อนเข้าห้องประชุม ตามมาตรฐานการป้องกันของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่