สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับนักศึกษาจากโครงการยูแสค Spring 2022

13-มกราคม-2565
uniserv cmu

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาจากโครงการยูแสค Spring 2022 เข้าพักตั้งแต่มกราคม-เมษายน 2565 ซึ่งนักศึกษาทุกคนผ่านการ AQ Test & Go จากกรุงเทพฯมาแล้ว และเมื่อมาถึง ทางเราได้ขอให้นศ.แสดงผลตรวจ ATK อีกรอบ ซึ่งนศ.ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ภายใต้มาตรการ Covid-Setting ของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่