สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคการศึกษา Spring 2022

13-มกราคม-2565
uniserv cmu

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการกล่าวต้อนรับนักศึกษาในโครงการยูแสค ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคการศึกษา Spring 2022 และคุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้อำนวยการโครงการยูแสค เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่