สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สถาบันขงจื่อจัดสอบมาตรฐานภาษาจีนสำหรับนักเรียน

13-มกราคม-2565
uniserv cmu

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 สถาบันขงจื่อจัดสอบมาตรฐานภาษาจีนสำหรับนักเรียน โดยมีรองศาตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการขงจื่อฝ่ายไทยและผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มากำกับดูแลการจัดสอบ โดยมีมาตรการในการตรวจ ATK ก่อนการเข้าห้องสอบ ซึ่งสำนักบริการวิชาการได้จัดพยาบาลวิชาชีพคอยช่วยให้คำแนะนำและดูแลให้เกิดความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ