สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรสำนักบริการวิชาการ

21-มกราคม-2565
uniserv cmu

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ด้วยความห่วงใยใส่ใจ ให้บุคลากรใส่ใจสุขภาพของตนเองและมีความพร้อมปฏิบัติงานอย่างด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์ ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่