สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

งานประชุมแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองเชียงใหม่(ครั้งที่4) ณ อำเภอสารภี

21-มกราคม-2565
uniserv cmu

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 สำนักบริการวิชาการ ให้บริการถ่ายทอดสด นอกสถานที่ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ Facebook live ให้กับงานประชุมแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองเชียงใหม่(ครั้งที่4) ณ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันที่ 20-21 มกราคม 2565 จะมีการจัดประชุม ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่