สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สัมมนาอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง Report Writing ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำ Application Report รุ่นที่ 2

5-พฤษภาคม-2565
uniserv cmu

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง Report Writing (ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำ Application Report) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมรับรอง2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่