สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สำนักบริการวิชาการ ผ่านมาตรฐานจาก Covid Free Setting

6-พฤษภาคม-2565
uniserv cmu

ด้วยมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 สำนักบริการวิชาการ ได้ผ่านมาตรฐานจาก Covid Free Setting ซึ่งมีการยื่นตรวจประเมินทุก ๆ 14 วัน ผ่านมาตรฐาน Thai Stop COVID Plus ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ขอให้ผู้มาใช้บริการ ณ อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มั่นใจได้ว่าเราห่วงใยและใส่ใจในความปลอดภัยของทุกท่าน