สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สำนักบริการวิชาการ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว

6-พฤษภาคม-2565
uniserv cmu

เพื่อความมั่นใจของผู้มาติดต่อ ณ อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์

ขอเรียนให้ท่านทราบว่า สำนักบริการวิชาการ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งบุคลากรของเรา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19 ครบ 2 เข็ม 100% เข็ม 3 และเข็ม 4