สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการบำเพ็ญประโยชน์บริการตรวจตาในพื้นที่ห่างไกล ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

10-พฤษภาคม-2565
uniserv cmu

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ โรงพยาบาลดารารัศมี บริษัท นิวอาย เซอร์จิคอล จำกัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแดง จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์บริการตรวจตาในพื้นที่ห่างไกล ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 71 คน เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับการบริการตรวจตาอย่างถูกวิธีจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนำไปสู่การดูแลตนเองอย่างถูกต้องต่อไป