สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับคณะผู้แทนจากโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนภาคเหนือ

11-พฤษภาคม-2565
uniserv cmu

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายบริการห้องพัก ห้องประชุม จัดเตรียมห้องประชุม และต้อนรับคณะผู้แทนจากโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนภาคเหนือ 18 โรงเรียนเข้าพัก เพื่อร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ ณ อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่