สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564

11-พฤษภาคม-2565
uniserv cmu

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ) โครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 กล่าวต้อนรับโดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดงานโดย พลตำรวจตรีสมกูล กาญจนอุดมการ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ผู้แทน ผบช.ตชด.) และดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร และอาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ณ Green Nimman CMU Residence @ UNISERV สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่