สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

กิจกรรมปลูกต้นไม้ไม้ประจำชาติ พ.ศ.2565

11-พฤษภาคม-2565
uniserv cmu

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ไม้ประจำชาติ พ.ศ.2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 11.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณสนามระหว่างอาคารกรีนนิมมาน 1 และอาคารวิทยาลัยนานาชาติฯ