สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

อบรมโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

7-มิถุนายน-2565
uniserv cmu

Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบคุณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาใช้บริการห้องประชุม จัดการอบรมโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดรบเรื่อง Speech camp for Children with Cleft Lip and/or Palate ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 มิถุนายน - วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่