สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การเสวนาและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ พี่ทำได้ หนูก็อยากทำได้

22-มิถุนายน-2565
uniserv cmu

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว (CTRD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการเสวนาและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ “พี่ทำได้ หนูก็อยากทำได้: แต่คนรุ่นใหม่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในภาคองค์กรเอกชนได้อย่างไร?” ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่