สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

22-มิถุนายน-2565
uniserv cmu

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารกรีนนิมมาน2 ซีเอ็มยู เรสซิเดนท์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่