สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการอบรมบุคลากรฝ่ายเภสัชกรรม MEDCMU PMS: Individual OKRs

22-มิถุนายน-2565
uniserv cmu

คณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาใช้บริการห้องประชุม จัดโครงการอบรมบุคลากรฝ่ายเภสัชกรรม MEDCMU PMS: Individual OKRs ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่