สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับ คณะอาจารย์งานวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

22-มิถุนายน-2565
uniserv cmu

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักฯ และเลขานุการสำนักฯ ร่วมด้วยฝ่ายบริการห้องพัก ห้องประชุม ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์งานวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย หารือการจัดค่ายวิชาการเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้กับนักเนียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้เคยจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2-3 ปีและเว้นไปในช่วงสถานการณ์โรคโควิด19 ทั้งนี้ โรงเรียนได้พิจารณาจะกลับมาใช้บริการอีกครั้งด้วยความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยคามเกณฑ์มาตรฐาน SHA Plus และ Covid Free Setting ของสำนักบริการวิชาการ