สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ CMU MoU Online

22-มิถุนายน-2565
uniserv cmu

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 เจ้าหน้าที่ด้านวิเทศน์สัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ “CMU MoU Online” ซึ่งจัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ โดยมีนางสาววรลักษณ์ สุธีรวรรธนา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ กล่าวแนะนำระบบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแบบออนไลน์ (CMU MoU Online) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเสนอข้อมูลสำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อตอบสนองนโยบาย CMU Digital University ที่มุ่งเน้นการงานแบบ Smart Office โดยผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วย CMU IT Account

ลิ้งก์ข่าว : https://ird.oou.cmu.ac.th/th/cmu-mou-online/