สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง เกษียณแบบ Happy ที่นี่มีคำตอบ

19-กันยายน-2565
uniserv cmu

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 กองบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เกษียณแบบ Happy ที่นี่มีคำตอบ! ” ในรูปแบบออนไลน์(ZOOM)และonsite วิทยากรบรรยายพิเศษ คุณเกษตร ชัยวันเพ็ญรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่