สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การสอบคัดเลือกเยาวชนแลกเปลี่ยน โดยมีการประชุมชีแจงผู้ปกครอง

26-กันยายน-2565
uniserv cmu

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 สโมสรโรตารี่ ภาค 3360 ปี 2023-2024 จัดการสอบคัดเลือกเยาวชนแลกเปลี่ยน โดยมีการประชุมชีแจงผู้ปกครอง ณห้องฝ้ายคำ และ จัดการสอบคัดเลือก ณ ห้องบัวตอง อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่