สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ต้อนรับตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

29-กันยายน-2565
uniserv cmu

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 นางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักบริการวิชาการ นางสุวิชา ยอดสุทธิหัวหน้าฝ่ายบริการห้องพักห้องประชุม และนายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มาเยี่ยมชมอาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "พักที่ กรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ หายห่วงเรื่องโควิดปลอดภัยแน่นอน100% " กรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ ได้รับมาตรฐาน SHA/SHA+ ให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ Safe Travels และยังได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประชุมประเทศไทย (TMVS) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ปี 2021-2023