ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ด้านบริการส่วนหน้า)

31-ตุลาคม-2565

ดาวน์โหลดไฟล์