สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

A&TNew Zealand Center จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ

9-พฤศจิกายน-2565
uniserv cmu

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 A&TNew Zealand Center จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ โดยมีสถานทูตนิวซีแลนด์และหน่วยงานต่าง ๆเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมฝ้ายคำและบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่