สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

กิจกรรมการแข่งขันศิลปะ โครงการกล้าใหม่ใฝ่เรียนรู้ภาคเหนือ

9-พฤศจิกายน-2565
uniserv cmu

วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปะ โครงการกล้าใหม่ใฝ่เรียนรู้ภาคเหนือ ณ หอประชุมใหญ่ มช และใช้บริการห้องพักของสำนักบริการวิชาการ จำนวน 80 ห้อง