สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

9-พฤศจิกายน-2565
uniserv cmu

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน" สำหรับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีนางมนสิชา แสวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาและเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 124 คน จาก 28 มหาวิทยาลัย การสัมมนาครั้งนี้เพื่อเผยแพร่เทคนิคและแบ่งปันความรู้ด้านการตรวจสอบภายในผ่านประสบการณ์แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย อีกทั้งยังเป็นกระชับความสัมพันธ์นดีรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ในงานที่มีลักษณะเดียวกันเพื่อสร้างทีมงานที่เข็มแข็ง ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่