สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

กิจกรรมทำซุ้ม สร้างบรรยากาศงานวันลอยกระทง และร่วมทำกระทงรักษ์โลก

9-พฤศจิกายน-2565
uniserv cmu

บุคลากรสำนักบริการวิชาการ “ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง” กิจกรรมทำซุ้ม สร้างบรรยากาศงานวันลอยกระทง และร่วมทำกระทงรักษ์โลก และจุดผางประทีป สว่างไสวยามค่ำคืน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม