สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

กิจกรรม Workshop แนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อแก้ปัญหา โดยใช้ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงเป็นโมเดล

14-พฤศจิกายน-2565
uniserv cmu

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สำนักบริการวิชาการ นำโดย ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ เลขานุการสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ดำเนินกิจกรรม Workshop "แนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อแก้ปัญหา โดยใช้ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงเป็นโมเดล" ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในการเริ่มต้นการเขียนโครงการ และการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการต่อการเขียนโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุน ณ ห้องประชุมรับรอง 2 สำนักบริการวิชาการ