สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ตะวันตก หลักสูตรการสอนประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โครงการยูแสค ประเทศสหรัฐอเมริกา

14-พฤศจิกายน-2565
uniserv cmu

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สำนักบริการวิชาการจัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ตะวันตก หลักสูตรการสอนประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โครงการยูแสค ประเทศสหรัฐอเมริกา