สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ค่ายติววิชาการ ม.6 ปีการศึกษา 2565

16-มกราคม-2566
uniserv cmu

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดค่ายติววิชาการ ม.6 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนจำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร.กฤษฏิ์ กาญจนกิตติ เลขานุการสำนักบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ