สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

งานเลี้ยงรุ่น ๕๘ ปี สิงห์ขาว ๑๑ คืนถ้ำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19-มกราคม-2566
uniserv cmu

งานเลี้ยงรุ่น "๕๘ ปี สิงห์ขาว ๑๑ คืนถ้ำ" คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 สำนักบริการวิชาการ มช.