สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและพัฒนาเครือข่ายภาคีความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากกัญชง

19-มกราคม-2566
uniserv cmu

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่แตงสมุนไพรเพื่อการแพทย์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและพัฒนาเครือข่ายภาคีความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากกัญชง (Hemp) อย่างสร้างสรรค์ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ (ชั้น 1) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่