สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การสัมมนา มูลนิธิเครือข่ายเพื่อกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Transgender Alliance of Human Rights)

19-มกราคม-2566
uniserv cmu

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 มูลนิธิเครือข่ายเพื่อกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Transgender Alliance of Human Rights) จัดการสัมมนา ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ