สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564-2565

19-มกราคม-2566
uniserv cmu

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ พลอากาศเอกวัลลภ จันทร์ประเสริฐ ฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ กองพระราชพิธี สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 และสำนักงานองคมนตรี ในโอกาสที่มาสำรวจพื้นที่และร่วมการประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่