สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการ ยกระดับคุณภาพและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

19-มกราคม-2566
uniserv cmu

วันที่ 15 - 16 มกราคม 2566 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดโครงการ ยกระดับคุณภาพและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยวันที่ 15 มกราคม 2566 จะเป็นในส่วนของการอบรมปลุกพลังวิชาชีพครู และกีฬาสร้างความสามัคคี อีกทั้งกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท และในวันที่ 16 มกราคม 2566 ได้จัดพิธีวันครู ในส่วนพิธีทางศาสนา และพิธีบูชาบูรพาจารย์ และมอบรางวัลครูดีในดวงใจ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ