สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

กิจกรรมสอนเสริมโดยวิทยากรภายนอก สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมเเพทย์ ทันตเเพทย์ เทคนิคการเเพทย์ สัตวเเพทย์ และเภสัชกร

21-มีนาคม-2566
uniserv cmu

วันที่ 13 - 16 มีนาคม 2566 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดกิจกรรมสอนเสริมโดยวิทยากรภายนอก สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมเเพทย์ ทันตเเพทย์ เทคนิคการเเพทย์ สัตวเเพทย์ และเภสัชกร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน