สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ

28-มีนาคม-2566

ดาวน์โหลดไฟล์