สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือสรุปการทำงานในการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2566

4-กันยายน-2566
uniserv cmu

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการ ร่วมประชุมหารือสรุปการทำงานในการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2566 ตามวาระ ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่