คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการมุทิตาจิต ประจำปี 2566

14-กันยายน-2566
uniserv cmu

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการมุทิตาจิต ประจำปี 2566 ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ จำนวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์มานูนณย์ สุคีตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเดช ศรีวิชัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่