กิจกรรมเพื่อสังคม Social Social innovation บรรยายหัวข้อ Business Model Canvas (BMC) ครั้งที่ 1

14-กันยายน-2566
uniserv cmu

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม Social Social innovation บรรยายหัวข้อ Business Model Canvas (BMC) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่