ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ

30-ตุลาคม-2566

ดาวน์โหลดไฟล์