ดูสถานที่เตรียมจัดบริการงานเลี้ยงให้กับ School of Public Policy (SPP)

20-พฤศจิกายน-2566
uniserv cmu

วันที่ 17 พ.ย. 2566 คุณสุวิชา ยอดสุทธิ หัวหน้าฝ่ายบริการห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมดูสถานที่เตรียมจัดบริการงานเลี้ยงให้กับ School of Public Policy (SPP) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2566 ณ เรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่