ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก Research University Network (RUN) “Digital Cluster”

20-พฤศจิกายน-2566
uniserv cmu

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV) ร่วมกับศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Data Center: CCDC) ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก Research University Network (RUN) “Digital Cluster” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภารดร สุรีย์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ญี่ปุ่น จีน ลาว และกัมพูชา เข้าร่วมประชุมด้วย

.

โดยหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือแก้ไขปัญหาฝุ่นควันข้ามแดน (Transboundary Haze) ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ DustBoy และชุดฐานข้อมูลแบบ Open Data ซึ่งจะได้มีการบูรณาการความร่วมมือในอนาคตต่อไป

.

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/CXv7e