มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสริมทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

20-พฤศจิกายน-2566
uniserv cmu

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด "โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ให้แก่บุคลากรของส่วนงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนการพัฒนางานให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/Mk5Eh